349661611_577702141176070_4917831858933246864_n-removebg-preview.100

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN TƯỜNG

Địa chỉ: Số 365, Lê Lợi, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723.842.143

Bảng điểm tuyển sinh 10 năm học 2024-2025

Bảng điểm tuyển sinh 10 năm học 2024-2025

Điểm thị: TRƯỜNG THPT KIẾN TƯỜNG

bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-18bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-17bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-16bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-15bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-14bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-13bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-12bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-11bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-10bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-9bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-8bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-7bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-6bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-5bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-4bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-3bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-2bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-1bang_diem_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2024-2025-thpt_kien_tuong-hinh_anh-0

HỖ TRỢ 24/7
hinh-nen-chuc-tet-giap-thin-nam-2024
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Họ tên
Email
Số điện thoại
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN TƯỜNG - LONG AN

Địa chỉ: Số 365, Lê Lợi, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723.842.143 - Email: c3kientuong.longan@moet.gov.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?